{
Rzeczy niemożliwe robimy od ręki
- na cud trzeba poczekać
}

O nas
Mamy siedzibę we Włoszczowie w centrum miasta. Firma jest kontynuacją działalności prowadzonej od 10 lat i jej głównym zadaniem jest świadczenie usług księgowych.posiadamy licencję uprawniającą do usługowo prowadzenia ksiąg rachunkowych wydaną przez Ministra Finansów.

Biuro Rachunkowe stawia sobie za cel profesjonalną i rzetelną obsługę księgowo-podatkową swoich klientów po najbardziej konkurencyjnych cenach w oparciu o bogate doświadczenie pracowników. Prowadzimy kompleksową obsługę firm będących na ryczałcie, książce przychodów i rozchodów, pełnej księgowości.

W sposób profesjonalny reprezentuje swoich klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach i sprawach urzędowych w całej Polsce. Odbieramy dokumenty w wyznaczonym przez klienta terminie i miejscu.

Współpracujemy z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami oraz ze specjalistami z dziedziny finansów, prawa, zarządzania i marketingu. Ponosimy pełnąodpowiedzialność za jakość naszych usług. Sposób prowadzenia księgowości dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta, odbieramy dokumenty we wskazanym przez klienta miejscu i czasie. W razie kontroli, przekazywanie dokumentów do kontroli, nadzór nad jej przebiegiem, wszystko to odbywa się bez konieczności Państwa udziału w oparciu o udzielone nam pełnomocnictwo do reprezentowania Państwa przed organem kontrolującym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w PZU.